Polmic - FB

Books (B)

A B C D E F G H I J K L M N P R S Ś T W Z Ż

No. Author/Title
1 Bacewicz Grażyna Sidła
2 Baird Tadeusz, Grzenkowicz Izabella Może jestem za mało muzykiem. Rozmowy, szkice, refleksje
3 Bajkowska Lidia Bajka o Piosence i nutkach: muzyka dla najmłodszych
4 Bąkowska-Łajming Monika (red.) Współczesna muzyka estońska w kontekście muzyki europejskiej
5 Berger Roman Dráma hudby. Prolegomena k politickej muzikológii (The Drama of Music. Prolegomena to Political Musicology)
6 Bęben Aleksandra, Kowalska-Zając Ewa, Szoka Marta Łódzkie środowisko kompozytorskie 1945-2000
7 Będkowski Stanisław, Hrabia Stanisław Witold Lutosławski. A Bio-Bibliography
8 Bias Iwona Aleksander Lasoń - Portret kompozytora
9 Bias Iwona Eugeniusz Knapik - Kompozytor i pianista
10 Bias Iwona (oprac.) Karol Musioł 1929-1982. Kadendarium in memoriam
11 Bias Iwona, Bieda Monika, Stachura Anna Józef Stompel 'Moje życie z muzyką'
12 Bidziński Krzysztof Elbląska Encyklopedia Muzyczna
13 Bielawski Ludwik, Dadak-Kozicka J. Katarzyna, Leszczyńska Agnieszka (red.) Muzykologia wobec przemian kultury i cywilizacji
14 Bielska Krystyna Jan Paweł II w utworach muzycznych. Bibliografia
15 Bilica Krzysztof Wokół Chopina i Polski. Siedem szkiców
16 Bilica Krzysztof Telefony z Eufonii
17 Bilica Krzysztof (red.) Muzyka polska w okresie zaborów
18 Błaszczyk Bolesław Intuicja. Wolność. Andrzej Bieżan
19 Bochwic Teresa W rytmie Polski. Witold Rudziński - życie twórcy (1913-2004)
20 Bolesławska Beata Panufnik
21 Bolesławska-Lewandowska Beata (opr., wstęp i komentarze) Zygmunt Mycielski – Andrzej Panufnik: Korespondencja. Część 2: Lata 1970–1987
22 Bylander Cindy Krzysztof Penderecki. A Bio-Bibliography
23 Bylander Cindy Engaging Cultural Ideologies: Classical Composers and Musical Life in Poland 1918–1956