Polmic - FB

Books (G)

A B C D E F G H I J K L M N P R S Ś T W Z Ż

No. Author/Title
1 Gąsiorowska Małgorzata Bacewicz
2 Gąsiorowska Małgorzata Kisielewski
3 Gąsiorowska Małgorzata (red.) O Grażynie Bacewicz
4 Golat Rafał Prawo autorskie. Komentarz dla praktyków
5 Gołąb Maciej Józef Koffler
6 Gołąb Maciej Dodekafonia. Studia nad teorią i kompozycją pierwszej połowy XX wieku
7 Gołąb Maciej Spór o granice poznania dzieła muzycznego
8 Gronau-Osińska Alicja (red.) Almanach Kompozytorów Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. Tom I i II
9 Gruszka-Zych Barbara Takie piękne życie. Portret Wojciecha Kilara
10 Gryglewicz Tomasz, Szczerski Andrzej (red.) Sztuka w okresie PRL-u. Metody i przedmiot badań
11 Guczalski Krzysztof (red.) Filozofia muzyki. Studia
12 Gusnar Paweł, koncepcja serii, wybór utworów, redakcja merytoryczna Studia orkiestrowe na saksofon / Study of Orchestra Parts for Saxophone
13 Gwizdalanka Danuta, Meyer Krzysztof Lutosławski. Tom I. Droga do dojrzałości