Polmic - FB

kompozycje (T)Tomaszewski Mieczysław

Interpretacja integralna dzieła muzycznego. Rekonesans


Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2000, s. 157.
Zebrane teksty powstawały przy okazji różnych uroczystości na przestrzeni ponad dwudziestu lat (od 1979 do 2000 roku). Jak pisze autor "nie tworzą całości spójnej, stanowią raczej ślad poszukiwań, drogi prowadzącej ku nowemu paradygmatowi muzykologii. Można by go nazwać paradygmatem muzykologii humanistycznej."

Na publikację złożyły się następujące teksty:
  • Muzykologia wobec współczesności Tekst wypowiedzi wygłoszonej na Ogólnopolskiej Konferencji Muzykologicznej ZKP w Poznaniu, w listopadzie 1979 roku.

  • Nad analizą i interpretacją dzieła muzycznego. Myśli i doświadczenia Wypowiedź w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Muzykologicznej ZKP, Warszawa 1977 rok.

  • Ekspresja utworu muzycznego jako przedmiot badań. Rekonesans w sferę twórczości lirycznej "Wieku Uniesień" Tekst napisany na 60-lecie prof. Marii Manturzewskiej.

  • W stronę interpretacji integralnej dzieła muzycznego Tekst wygłoszony na 13th Nordic Musicological Congress, w Aarhus, w sierpniu 2000 roku.

  • Chopina "Scherzo cis-moll" op. 39. Od proweniencji do rezonansu Tekst wygłoszony w listopadzie 1999 roku w Valdemossie na Majorce, podczas Międzynarodowego Sympozjum Chopinowskiego.

  • Między 'hésistant' a 'direct' - Witolda Lutosławskiego poszukiwania drogi własnej Tekst referatu wygłoszonego na konferencji międzynarodowej poświęconej twórczości kompozytora, zorganizowanej przez Akademię Muzyczną im. I. J. Paderewskiego i Zakład Muzykologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, w październiku 1997 roku.

  • Kategoria narodowości i jej muzyczna ekspresja Wykład inauguracyjny wygłoszony na otwarcie roku akademickiego na Akademii Muzycznej w Krakowie (październik 1982) i Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (październik 1984).

  • Sonorystyczna ekspresywność i alegoryczny symbolizm: symfonia szkoły polskiej Tekst referatu wygłoszony na sesji zorganizowanej przez Zakład Analizy i Interpretacji Muzyki Akademii Muzycznej w Krakowie, w grudniu 1995 roku.

  • O twórczości zaangażowanej. Muzyka polska 1944-1994 między autentyzmem a panegiryzmem Tekst referatu wygłoszonego na sesji naukowej "Kultura muzyczna wobec systemów totalitarnych XX wieku", zorganizowanej przez Zakład Muzykologii Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza i Zakład Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, w marcu 1996 roku.