Polmic - FB

kompozycje (P)Poźniak Piotr (red.)

Affetti musicologici. Księga pamiątkowa z afektem ofiarowana Profesorowi Zygmuntowi Marianowi Szweykowskiemu w 70. rocznicę urodzin / Affetti musicologici. Book of Essays in Honour of Professor Zygmunt Marian Szweykowski in hid 70th Birthsday


Musica Iagellonica, Kraków 1999, s. 547.
Obszerna publikacja, będąca jubileuszową księgą profesora Zygmunta Mariana Szweykowskiego, zawiera szereg referatów obejmujących tematyką kolejne epoki od renesansu do muzyki XX wieku. Każdy z referatów został streszczony w języku angielskim, niemieckim lub, w przypadku prac w obcych językach, polskim. W księdze znalazł się również obszerny biogram Jubilata, bibliografia jego prac publikowanych do 1998 roku oraz wykaz prac magisterskich i doktorskich napisanych pod jego kierunkiem.

Wybrane artykuły:

 • Ryszard Wieczorek Missa anonyma I - śląska msza parodia?

 • Elżbieta Witkowska-Zaremba Marcina Kromera "Pochwała muzyki"

 • Jakub Kadłubiec Jerzy Liban i hebrajskie lamentacje

 • Tomasz Czepiel The Missa Paschalis of Marcin Leopolita: The Re-discovery of the Bassus Part

 • Zofia Dobrzańska-Fabiańska Etos tonacji modalnych w twórczości Claudia Monteverdiego

 • Remigiusz Pośpiech Canzony Marcina Mielczewskiego w aspekcie idiomu skrzypcowego

 • Irena Poniatowska Mozart i masoneria w świetle nowych badań

 • Danuta Idaszak Wojciech Dankowski - dokumentacja biograficzna

 • Danuta Jasińska Problem foliacji stylistycznych w chopinologii

 • Zofia Chechlińska Autografy Walców op. 69 nr 1 i op. 70 nr 2 Chopina. Analogie i różnice

 • Mieczysław Tomaszewski Struktura, topika i ekspresja pieśni Mieczysława Karłowicza

 • Karol Mrowiec Recepcja obcych melodii pieśni maryjnych w polskich śpiewnikach kościelnych XIX i XX wieku

 • Bolesław Bartkowski Z badań hymnologicznych w Polsce

 • Michałowski Kornel Z tradycji muzykologii w Poznaniu

 • Wojciech M. Marchwica The Virtuosity and Aesthetic Beliefs of Wanda Landowska

 • Maciej Gołąb "Sechs Stücke für Orchester" op. 6 Antona Weberna. Arnolda Schönberga podręczny egzemplarz pierwodruku berlińskiego (1913)

 • Alicja Jarzębska Ars contrapuncti Igora Strawińskiego

 • Małgorzata Woźna-Stankiewicz Synteza rytmiczna Oliviera Messiaena

 • Zofia Helman Schönberg jako teoretyk harmonii. Uwagi o strukturalnych funkcjach harmonii

 • Anna Czekanowska W poszukiwaniu tożsamości źródła. Dyskurs muzyczny czy komentarz na jego temat (uwagi etnomuzykologa)