Polmic - FB

kompozycje (T)Tomaszewski Mieczysław

Chopin. Człowiek, dzieło, rezonans


Podsiedlik-Raniowski i Spółka [obecnie PUBLICAT], Poznań 1998, s. 847
Życie i twórczość Fryderyka Chopina od wielu lat pozostaje w centrum zainteresowań autora niniejszej publikacji - Mieczysława Tomaszewskiego. Chopin. Człowiek, dzieło, rezonans to prawie 850-stronicowa książka, obejmująca całość problematyki związanej z życiem i twórczością Chopina. W 1999 roku książka została uhonorowana nagrodą im. Jana Długosza, a rok później Mieczysław Tomaszewski został laureatem Nagrody Chopinowskiej przyznanej przez Międzynarodową Fundację im. Fryderyka Chopina "za całokształt badań na dziełem i postacią Fryderyka Chopina, a w szczególności za pracę Chopin. Człowiek, dzieło, rezonans." Jak napisał autor we wstępie publikacji: "Prezentowane dalej kompendium Chopin. Człowiek, dzieło, rezonans - syntetyzujące i integralne ujęcie życia i twórczości największego polskiego artysty - jest adresowane do wszystkich, którym Chopin i jego muzyka są bliscy."