Polmic - FB

kompozycje ()Polski Rocznik Muzykologiczny


Sekcja Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich, Warszawa 2004, 236 s.

www.polskirocznikmuzykologiczny.pl„Polski Rocznik Muzykologiczny” został powołany do życia za sprawą Adolfa Chybińskiego w 1935 roku. Niestety wówczas ukazały się tylko dwa tomy (drugi tom w 1936 roku). W 2004 roku, po prawie 70 latach, z inicjatywy Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich, został wydany trzeci tom, który dedykowano pamięci twórców polskiej muzykologii Profesorom Zdzisławowi Jachimeckiemu i Adolfowi Chybińskiemu. Obok artykułów i komunikatów zeszyt zawiera 10 wypowiedzi uczestników panelu dyskusyjnego poświęconego założycielom pierwszych polskich katedr muzykologii.
Jak zapowiada redakcja, łamy Polskiego Rocznika Muzykologicznego będą otwarte dla muzykologów ze wszystkich, nie tylko polskich ośrodków, a w piśmie mają być zamieszczane wybrane studia i wyniki badań wszelkich dyscyplin muzykologicznych oraz pokrewnych muzyce.

NOWA STRONA INTERNETOWA 
„Polskiego Rocznika Muzykologicznego”:

www.polskirocznikmuzykologiczny.pl

Spis artykułów:

 • Agnieszka Leszczyńska Johannes Celscher – kompozytor środkowoeuropejski
 • Barbara Przybyszewska-Jarmińska Z luterańskiego wyboru. Zachowany repertuar wokalno-instrumentalnej muzyki religijnej kapelistów polskich Wazów
 • Irena Bieńkowska Relacja patron-artysta: Hieronim Florian Radziwiłł (1715-1760) i jego muzycy
 • Alina Żórawska-Witkowska Zespół comici italiani na warszawskim dworze Augusta III
 • Grzegorz Zieziula Do dyskusji o „kosmopolityzmie”: Livia Quintilla Noskowskiego i Filenis Statkowskiego w oczach krytyki prasowej
 • Mieczysław Tomaszewski Utwór muzyczny w perspektywie intertekstualnej
 • J. Katarzyna Dadak-Kozicka Rodzimość muzyki według XIX-wiecznych folklorystów
 • Zbigniew Jerzy Przerembski Wystawy ludoznawcze jako źródło w badaniach kultury muzycznej
 • Czesław Grajewski Wokół zagadnienia psalmodii paneuropejskiej
 • Mieczysław Mejor Nieznane pieśni Sebastiana Klonowica (1) – wstępna prezentacja
 • Elżbieta Wojnowska Nieznane pieśni Sebastiana Klonowica (2) – spojrzenie muzykologa

TWÓRCOM POLSKIEJ MUZYKOLOGII – PROFESOROM ZDZISŁAWOWI JACHIMECKIEMU I ADOLFOWI CHYBIŃSKIEMU IN MEMORIAM
 • Magdalena Dziadek Adolfa Chybińskiego i Zdzisława Jachimeckiego droga do muzykologii uniwersyteckiej
 • Mieczysław Tomaszewski O profesorze Zdzisławie Jachimeckim
 • Alicja Jarzębska Profesor Zdzisław Jachimecki – założyciel krakowskiej muzykologii
 • Ks. Tadeusz Przybylski Początki studiów muzykologicznych w Krakowie
 • Ks Karol Mrowiec Wspomnienie o profesorze Zdzisławie Jachimeckim
 • Anna Czekanowska O profesorze Adolfie Chybińskim i narodzinach polskiej muzykologii
 • Krystyna Winowicz Profesor Adolf Eustachy Chybiński
 • Ludwik Bielawski Adolf Chybiński – twórca polskiej etnografii muzycznej
 • Krystyna Turek Śląskie tańce ludowe w pracach Adolfa Chybinskiego
 • Elżbieta Jasińska-Jędrosz Adolf Chybiński w świetle korespondencji z polskimi kompozytorami