Polmic - FB

kompozycje ()Interdisciplinary Studies in Musicology 4


Maciej Jabłoński, Jan Stęszewski (red.)
[książka zawiera CD z przykładami dźwiękowymi] Rhytmos, Poznań 2004, 141 s.
Od 1991 roku Katedra Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu organizuje międzynarodowe konferencje pod hasłem Interdisciplinary Studies in Musicology. Pod tym tytułem wydawane są również konferencyjne materiały. Referaty z pierwszej konferencji, która odbyła się w dniach 23-24 listopada 1991 roku, ukazały się w 1993 roku. W 1995 roku ukazał się drugi, a w 1997 roku trzeci tom "Interdisciplinary Studies in Musicology". Wszystkie trzy tomy zostały wydane przez Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Niniejszy, już czwarty tom, "Interdisciplinary Studies in Musicology", opublikowany przez wydawnictwo Rhytmos, zawiera referaty autorstwa wybitnych naukowców ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Austrii, którzy odwiedzili Poznański Uniwersytet w 2003 roku. Do publikacji dołączono CD z przykładami dźwiękowymi do referatu Klausa-Petera Brennera z Uniwersytetu w Getyndze. Redakcję nad serią publikacji sprawują: Maciej Jabłoński i Jan Stęszewski.
Spis referatów:
  • Michael L. Klein On Authority
  • Armin Brinzing Europäische Tänze im Breslau des 16. Jahrhunderts
  • Wolfgang Auhagen Bedingungen der Wahrenhmung von Tonalität und der Entstehung einer Tonartensymbolik im 18. Jahrhundert
  • Helen Geyer Die Widerspiegelung der Harmonia mundi in der Musik: verloren end wiedergefunden? Überlegungen zu Louis Spohrs Oratorium „Die letzten Dinge“
  • Regine Allgayer-Kaufmann Die Verwandlung als ästhetische Kategorie: Il Maggio Drammatico in Italien
  • Klaus-Peter Brenner Das Tonbank-Prinzip – eine musikalische Gestaltungstechnik und ihre lokalspezifischen Ausprägungen in Süd-, Ost- und Zentralafrika