Polmic - FB

Artykuły

Stypendium im. Witolda Lutosławskiego

Witold LutosławskiZarząd Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego zawiadamia, że działając z upoważnienia Rodziny Kompozytora dysponuje możliwością przyznania w roku 2009 jednego stypendium im. Witolda Lutosławskiego w wysokości 10 000 USD, z przeznaczeniem na kształcenie podyplomowe za granicą. O stypendium mogą ubiegać się absolwenci krajowych uczelni muzycznych narodowości polskiej: instrumentaliści różnych specjalności, śpiewacy, kompozytorzy i dyrygenci.

Podania wraz z kompletem dokumentów (dyplom ukończenia uczelni w kraju, dowód zdania egzaminu wstępnego na wybraną uczelnię zagraniczną, spis dotychczasowych osiągnięć - konkursy, koncerty oraz rekomendacja dwóch wykładowców akademickich z tytułem profesora) należy przesyłać do dnia 15 lutego 2009 roku na adres: Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego, ul. Bracka 23, 00-028 Warszawa.

Prezes Zarządu Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego, Jadwiga Rappé