Polmic - FB

nasze patronaty

Warszawa | Grażyna Bacewicz in memoriam

UMFCW 2019 roku przypada 110. rocznica urodzin oraz 50. rocznica śmierci wybitnej polskiej Kompozytorki – Grażyny Bacewicz. Z tej okazji 14 stycznia 2019 roku o godz. 19.00 odbędzie się koncert studentów klas skrzypiec Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

Grażyna Bacewicz – absolwentką warszawskiego Konserwatorium Muzycznego – uczyła się gry na skrzypcach w Warszawie u Józefa Jarzębskiego oraz w Paryżu u André Toureta i Karla Flescha. Jako koncertujący wirtuoz do połowy lat 1950-tych odnosiła duże sukcesy na estradach Polski, Francji, Hiszpanii, Belgii, Czechosłowacji, Rosji, Rumunii i Węgier. W swojej pracy twórczej wiele uwagi poświęcała skrzypcom i innym instrumentom smyczkowym. W jej olbrzymim dorobku kompozytorskim utwory na instrumenty smyczkowe stanowią część zasadniczą. Była autorką dwóch sonat na skrzypce solo, pięciu sonat na skrzypce i fortepian. Miniatury skrzypcowe, jak Kaprys polski czy Oberek grają młodzi skrzypkowie na całym świecie. Napisała Grażyna Bacewicz również siedem koncertów skrzypcowych, co jest liczbą w dzisiejszych czasach wprost rekordową! Ponadto skomponowała Koncert na altówkę i orkiestrę oraz dwa koncerty wiolonczelowe. Ale prawdziwe bogactwo to jej muzyka kameralna, na którą składa się – między innymi – siedem kwartetów smyczkowych, dwa kwintety fortepianowe z udziałem, oczywiście, smyczków, Kwartet na czworo skrzypiec i Kwartet na cztery wiolonczele. Grażyna Bacewicz jako utalentowana skrzypaczka wiedziała, jak pisać na instrumenty smyczkowe, aby było efektownie i wygodnie, jako utalentowana kompozytorka zaś pisała muzykę interesującą, więc wiele jej utworów zyskało dużą popularność zarówno wśród muzyków, jak i publiczności.

W programie koncertu na estradzie UMFC znajdą się m.in. Oberek, Kaprys polski, Taniec mazowiecki, Sonata skrzypcowa, Sonata na skrzypce solo oraz Kwartet na czworo skrzypiec dedykowany „studentom warszawskiego Konserwatorium”.

Na koncerty poniedziałkowe obowiązują bezpłatne karty wstępu, które można pobrać najwcześniej na tydzień przed koncertem. Ich dystrybucja odbywa się w holu głównym uczelni od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-19.00.

Patronat medialny nad koncertami UMFC objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.