Polmic - FB

recenzje książek (P)

A B C D E F G H I J K L M N P R S Ś T W Z Ż


Podobińska Klaudia, Polony Leszek

Cieszę się darem życia. Rozmowy z Wojciechem Kilarem


PWM , Kraków 1997, s. 103
Książka jest zapisem wywiadu-rzeki przeprowadzonego z Wojciechem Kilarem jesienią 1996 roku. Ukazała się w wydawanej przez PWM serii Ludzie świata muzyki. "Rozmowa owa swoją tematyką wykracza niepomiernie poza aktualne problemy warsztatu twórczego kompozytora. Nawet o powstającym właśnie utworze Wojciech Kilar zaledwie przelotnie napomyka. Chętniej mówi o wszystkim innym: o swoich losach, drodze do muzyki, ‘credo’ życiowym, stosunku do świata i sztuki, na końcu dopiero o własnej twórczości. Wyłania się z tych wyznań obraz frapującej osobowości. Kilar to człowiek utkany z paradoksów, opozycji, antynomii, sprzeczności" - pisze autor publikacji w jej wstępie. Książka została uzupełniona ilustracjami oraz kalendarium życia i twórczości kompozytora.